Tuesday, December 11, 2012

เซ็นสัญญา


ยุทธนา จันทเกษร ผจก.ฝ่ายขายต่างจังหวัด บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด เซ็นสัญญาใช้สีพ่นซ่อมรถยนต์สูตรน้ำ ดูปองท์ โครแม็ค โปร กับ สมพงศ์ ชินวงศ์ ผช.กก.ผจก. บริษัท อริยะ มอเตอร์ จำกัด เพื่อให้บริการ...
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม