Monday, May 7, 2012

รื่นเริงวันเด็ก


เทศบาลตำบลขุนยวมร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชน ขนขบวนคาราวานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดยยกมากันมากมาย ซึ่งงานจัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลขุนยวมเพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนา...
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม