Sunday, May 13, 2012

คอลัมน์: ขับไปคุยไป..เที่ยวทั่วไทยกับรณชิด: ดีแมคซ์ วี-ครอส 4x4 แต่งไว้บิน


ทีมงานขับไปคุยไป ไม่ได้ชมรถบินของสำนักแต่ง ตู่ออโต้เซอร์วิส สุ1000บุรี ไปนานกว่า 6 เดือน สาเหตุเนื่องจากสนามรถบิน ซึ่งใช้พื้นที่รันเวย์ของท่าทรายทิพย์เจริญ ย่านบางปลาม้า โดนหวยล็อกของน้องน้ำเมื่อปลายป...
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม