Friday, July 20, 2012

จาตุรนต์ โกมลมิศร์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มอบทุนช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้ประสบอุทกภัย

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย มอบทุนช่วยเหลือสมาชิกฯผู้ประสบอุทกภัย นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย  ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (รอบแรก) จำนวน 42 ท่าน  ท่านละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000 บาท ทั้งนี้ทุนช่วยเหลือดังกล่าว ทางสมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงความเดือดร้อยของบรรดาสื่อมวลชน ที่อุทิศแรงกาย แรงใจในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณะด้วยดีเสมอมา  อาทิ  ค่ายรถต่างๆ รวมถึงผู้บริหารชั้นนำหลายๆท่าน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกฯที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา  โดยในพิธี นายจาตุรนต์  โกมลมิศร์ ยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่สมาชิกฯ ช่างภาพและสื่อมวลชน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวสารเพื่อประชาชน จนมิได้คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือดูแลทรัพย์สินของตน   See More..

บทความที่ได้รับความนิยม