Friday, July 20, 2012

กรุงศรี ออโต้ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย

กรุงศรี ออโต้ หรือ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) นำโดย นายภิญโญ  จันทสุวรรณ์ (แถวหลัง ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและช่องทางการจัดจำหน่าย และนางสาวกุสุมาลย์ โลว์สลารักษ์ (แถวกลาง ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารความเสี่ยงและประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ นำพนักงานส่งมอบ “ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 4” บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านคลองตามั่น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสถิต สมมิตร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม