Tuesday, June 19, 2012

Ford ทำกำไรก่อนหักภาษีปี 2011 กว่า 2.64 แสนล้าน มีรายได้สุทธิ 6.06 แสนล้านบาท

ฟอร์ดรายงานผลกำไรก่อนหักก่อนหักภาษีประจำปีพ.ศ. 2554 ที่ 8.8 พันล้านเหรียญฯ (ประมาณ 2.64 แสนล้านบาท) และมีรายได้สุทธิ 2.02 หมื่นล้านเหรียญฯ (ประมาณ 6.06 แสนล้านบาท) เนื่องจากรายการพิเศษ •    ฟอร์ดรายงานผลกำไรก่อนหักภาษีตลอดทั้งปีที่ 8.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.64 แสนล้านบาท) หรือ 1.51 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 463 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.39 หมื่นล้านบาท) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า •    กำไรสุทธิตลอดทั้งปีของบริษัทอยู่ที่ 2.02 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.06 แสนล้านบาท) หรือ 4.94 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 1.37 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4.11 แสนล้านบาท) หรือ 3.28 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของบริษัทนี้รวมถึงรายได้จากรายการพิเศษที่มิใช่เงินสดมูลค่า 1.24 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม