Sunday, March 11, 2012

Nissan เตรียมอวดเทคโนโลยี “ระบบชาร์จไฟแบบไร้สาย” ต้นสิงหาคมนี้

จากที่ผู้บริหารระดับสูงของ Nissan นาย Minoru Shinohara รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีของ Nissan ได้พูดถึงเทคโนโลยีการชาร์จไฟแบบไร้สายเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา มาถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีดังกล่าวกำลังจะกลายเป็นความจริงแล้ว เทคโนโลยีนี้เรียกว่า “การชาร์จไฟฟ้าเชิงเหนี่ยวนำ” ซึ่งเป็นการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและขดลวดในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยที่ไม่มีการสัมผัสกันเลย และเทคโนโลยีนี้ได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลายๆอย่าง เช่น แปรงสีฟันไฟฟ้า หัวใจเทียม เป็นต้น   Nissan เผยว่า สามารถทำการประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวโดยนำมาใช้งานกับรถไฟฟ้าได้เป็นผลสำเร็จแล้ว และเนื่องจากรถไฟฟ้านี้ใช้ไฟฟ้าทั้งคันจึงไม่มีการปล่อยมลพิษใดๆเข้าสู่อากาศ จึงมีการเรียกรถชนิดนี้ในทางเทคนิคว่า Zero Emission Vehicle (ZEV) โดยรถ ZEV สามารถทำการชาร์จไฟได้ ณ จุดชาร์จไฟที่สร้างขึ้นมาพิเศษ โดยไม่ต้องใช้สายไฟในการชาร์จหรือเติมไฟฟ้าเลย อย่างไรก็ตามการชาร์จไฟแบบเหนี่ยวนำนี้ยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการชาร์จไฟแบบใช้สาย แต่ก็ถือว่าสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก Nissan มีแผนที่จะอวดเทคโนโลยีชนิดนี้อย่างเป็นทางการในต้นเดือนสิงหาคมนี้ หรืออีก 2-3 สัปดาห์นับจากนี้ ภาพประกอบที่นำมาให้ชมคือ Nissan Pivo 2 รถไฟฟ้าแนวคิด 3 ที่นั่ง ที่คนขับสามารถหมุนที่นั่งได้ 360 องศา เป็นรถไฟฟ้าที่ออกแบบมาใช้ในตัวเมืองโดยเฉพาะครับ ที่มา: Guardian  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม